Medlem Medlem

Kontingent

Frederiksberg Lærerforening er kreds 12 i Danmarks Lærerforening. Der betales ét samlet kontingent, som betår af 2 dele: Et centralt kontingent til DLF og et lokalt til FLF. 

Her kan du se, hvad det koster at være medlem af Danmarks Lærerforening (kig i skemaet under "fraktion 1 & 2" -> "kreds 9-159).

Ved Generalforsamlingen i 2019 er det blevet besluttet at sætte det lokale kontingent til FLF op. Fra den 1. april 2019 er kontingentet således hævet fra 277 til 287 kr./mdr. Derudover stiger kontingentet igen fra 1. januar 2020 fra 287 til 297 kr./mdr.

Hvis du er arbejdsløs, på barsel eller orlov er det muligt at søge om kontigentnedsættelse. Du kan læse mere her