Arbejdsmiljørepræsentanter

AMR på skolen/arbejdspladsen

Arbejdsmiljørepræsentantens (AMR) arbejde er styret af arbejdsmiljølovgivningen, bekendtgørelser og Arbejdstilsynets vejledninger, og AMR vælges og udfører sit hverv på tværs af afgrænser (modsat TR, der arbejder for kolleger inden for samme overenskomstområde). Det er således ikke på alle FLF-arbejdspladser, at AMR er ansat på læreroverenskomst, selvom det er tilfældet på alle kommunale skoler og langt de fleste andre arbejdspladser, hvor FLF har medlemmer.  

Udover samarbejde med ledelse (i arbejdsmiljøudvalg og MED-udvalg), arbejder AMR især gennem systematiske indsamlinger/undersøgelser (APV’er) og området er både det psykiske såvel som det fysiske arbejdsmiljø.

Du kan henvende sig til din AMR ang. arbejdsmiljøudvalg, arbejdsskader, APV, fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sygefravær, trivsel, stress, sundhed, MED-udvalg og personalepolitik. Vær opmærksom på, at en del af punkterne er overlappende med TRs arbejdsområder.  

FLF prioriterer arbejdet med arbejdsmiljø og kontakten til AMR højt: Udover at holde en række møder for AMR i kredsen, bliver disse også inviteret til at deltage i foreningens temadage, kurser for tillidsvalgte samt fællesmøder for tillidsvalgte.

Hvis du ikke ved, hvem der er AMR på din arbejdsplads eller hvis du har et arbejdsmiljøspørgsmål, er du velkommen til at kontakte kredskontoret.

Læs mere om DLFs arbejdsmiljøarbejde, rådgivningsmulkigheder og hjælp ved arbejdsmiljøsager her. Har du brug for DLFs hjælp i en arbejdsmiljøsag, skal du kontakte kredsen. 

Ny AMR

Ny AMR skal anmeldes til kredsen. 

Efter en AMR har opnået valg, og hvis den nyvalgte AMR er medlem af Danmarks Lærerforening, skal vedkommende anmeldes til kredsen. Derefter kan kredsen invitere den nye AMR med i vores AMR-gruppe, og den nye AMR får mulighed for at deltage i DLF’s AMR-aktiviteter og -kurser.

Det er den fungerende TR på tidspunktet, hvor valget udskrives, der har ansvar for, at valget af den nye AMR anmeldes til kredsen.

Anmeldelse til kredsen skal se via denne blanket, som udfyldes scannes/sendes til eller afleveres på kredskontoret.

Nyttige links: 

  • Læs mere om DLF's arbejde for arbejdsmiljøet her
  • Find Med-håndbogen fra Forhandlingsfællesskabet her
  • Orienter dig på Arbejdstilsynets hjemmeside her