Kredsstyrelsen

Img 6832
Frederiksberg Lærerforening ledes af en styrelse på syv medlemmer, heri indregnet formand og næstformand.

Kredsstyrelsen vælges på generalforsamlingen i lige år for en periode på 2 år med tiltrædelse 1. april. Desuden vælges to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen udøver foreningens politik imellem generalforsamlingerne.
 
Kredsstyrelsen træffer de konkrete beslutninger om foreningens politik i forhold til omverdenen og i forhold til medlemmerne efter den overordnede linje, som generalforsamlingen fastlægger.  

Kredsstyrelsen arbejder for at varetage medlemmernes tjenstlige, økonomiske og pædagogiske interesser, at styrke sammenholdet imellem medlemmerne og tilskynde til aktivt medlemsarbejde på arbejdspladserne.


 Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse består af:

 Lasse Hansen

Lasse Hansen: Kredsformand

lhan@dlf.org - 31 46 88 34

 

Sonja Hesselager

Sonja Hesselager: Næstformand

shes@dlf.org - 33  29 78 11 

 

Per Dyrlund Arnoldi

Per Dyrlund Arnoldi, Skolen ved Søerne: Bestyrelsesmedlem, kasserer, kongresdelegeret, arbejdsmiljørepræsentant på Skolen ved Søerne

Christine Falmer Nielsen

Christine Falmer-Nielsen, Lindevangskolen: Bestyrelsesmedlem, 

 

Rikke Hjoellund

Rikke Hjøllund, Skolen ved Bülowsvej: Bestyrelsesmedlem, AMR-ansvarlig

 

Jakob Toksvig

Jakob Toksvig, Skolen på Nyelandsvej: Bestyrelsesmedlem, tillidsrepræsentant på Skolen på Nyelandsvej

 

Ditte Bergquist

Ditte Bernquist, Skolen på Nyelandsvej: Bestyrelsesmedlem