Konsulent


Henrik Tvarnø er konsulent i Frederiksberg Lærerforening. Når du kontakter foreningen, vil det oftest være Henrik, du får fat i. 

Henrik varetager den generelle sagsbehandling af alt fra ansættelser til pensionsforhold, lønaftaler og løneftersyn, barselsberegninger, bisidder-opgaver. Henrik varetager desuden de løbende medlemshenvendelser samt henvendelser fra tillidsvalgte af teknisk karakter. 

Henrik har arbejdet som lærer i Frederiksberg Kommune siden 2006. Han har været tillidsrepræsentant og siddet i Frederiksberg Lærerforenings bestyrelse fra 2014-2021. Han varetog fra 2020-2021 en fuldtidsstillings som sagsbehandler, kasserer og bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Lærerforening. I 2021 blev han ansat som konsulent i Frederiksberg Lærerforening. 

Kontakt Henrik: 

Telefon: 31 16 64 60 
Mail: hent@dlf.org

Kontorets åbningstid:

Mandag - torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 09.00-12.00

 Henrik Tvarnoe