Dit arbejdsliv

Arbejdsmiljø

Smileys Pattern Pngashx

Her er samlet informationer om tilbud og muligheder i forbindelse med det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Vær opmærksom på, at informationerne henvender sig til kommunalt ansatte.

Du kan altid henvende dig til din lokale AMR på din skole/arbejdsplads. Du er også meget velkommen til at kontakte kredsen, hvis du har brug for hjælp eller viden om psykisk eller psykisk arbejdsmiljø.