Ferie og sygdom

Syg I Sommerferien 564 Jpg
Her kan du læse om, hvad der gælder, hvis du er syg, når du skal afholde ferie eller bliver syg under ferien.

Sygdom før ferie:

Hvis en medarbejder er syg, når ferien begynder, kan medarbejderen få ferien suspenderet og udskudt til senere afholdelse. Medarbejderen skal i så fald sygemelde sig til arbejdspladsen senest den dag ferien begynder. Lederen kan anmode om dokumentation for sygdom fra medarbejderens læge. Denne dokumentation betales af arbejdsstedet.

Sygdom under ferie:

Hvis medarbejderen bliver syg under ferien, kan medarbejderen ligeledes få en del af ferien suspenderet og udskudt til senere afholdelse. Medarbejdere der har optjent fuld ferie (25 dage) og som bliver syge under ferien, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter 5. sygedag. Det vil sige, at de første 5 dokumenterede sygedage under ferie er medarbejderens risiko. Disse 5 sygedage tælles fra den dag medarbejderen melder sig syg til arbejdspladsen. Medarbejderen skal fremsende lægelig dokumentation for sygdommen. Denne dokumentation betales af medarbejderen.

Ansatte der ikke har optjent fuld ferie, har mulighed for at kræve erstatningsferie efter et forholdsmæssigt færre antal sygedage under ferien.

Delvis sygdom:

Da sygdom er en feriehindring, kan medarbejderen heller ikke pålægges at holde ferie, hvis medarbejderen er delvis sygemeldt, og arbejder nogle få timer om dagen. Ønsker medarbejderen selv at holde ferien, forudsættes det, at medarbejderen raskmelder sig, hvorefter ferien afvikles i forhold til medarbejderens normale/aktuelle beskæftigelsesgrad på tidspunktet for feriens afholdelse.

Generelt vil en raskmelding efter sygedagpengeloven betyde, at der starter en ny sygeperiode efter ferien, og dermed en ny arbejdsgiverperiode uden mulighed for refusion. Imidlertid har der udviklet sig en praksis, hvorefter udbetalingen af sygedagpenge kan genoptages efter feriens afslutning, uden at der starter en ny arbejdsgiverperiode, i de tilfælde, hvor en sygemeldt af hensyn til feriebestemmelser har raskmeldt sig for at kunne holde sin ferie. Under alle omstændigheder skal medarbejderens bopælskommune i givet fald være informeret og indforstået med at arbejdsgiverperioden ikke afbrydes.