Øvrige kommunale aftaler

Forhåndsaftale

I februar 2018 indgik Frederiksberg Lærerforening og Frederiksberg Kommune en ny lønaftale for kommunaltansatte lærere. Aftalen er justeret i foråret 2021. Du kan læse aftalen her.  

Grundet en uklarhed om aftalens afgrænsning har Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Lærerofrening i juni 2018 lavet en præcisering i aftalens indledning, så det fremgår tydeligt, at aftalen både omfatter overenskomstasnsatte lærere og børnehaveklasseledere samt tjenestemænd. Indholdet og dækningsområdet er uændet ift. aftalen fra februar. 

For at udligne løntab i forbindelse med varetaelse af TR-hverv på Skolen ved Nordens Plads, har FLF og Frederiksberg Kommune i april 2019 udarbejdet et tillæg til forhåndsaftalen. Tillægsaftalen kan læses her.

6. ferieuge

FLF har udarbejdet en aftale om afvikling af 6. ferieuge sammen med Frederiksberg Kommune. Den kan du læse her.

Praktikaftale

FLF har indgået en aftale med Frederiksberg Kommune om praktik.      Læs aftalen her.

Retningslinjer for forflyttelser

Der er indgået aftale mellem Frederiksberg Kommune og FLF omkring retningslinjer for forflyttelser. Læs aftalen her.

Aftale om løn for timelønnede lærere

Er eller bliver du ansat som timelønned lærer skal skolederne pr. 01.01.2018  ikke længere sende et lønforhandlingsskema til Frederiksberg Lærerofrening med mindre, der indgår lokale tillæg i ledelsens lønudspil. Læs aftalen her.