Arbejdstidsaftale på Prins Henriks Skole

arbejdstidsaftale
FLF har indgået en arbejdstidsaftale med Prins Henriks Skole med virkning fra skoleåret 2022-2023

Arbejdstidsaftalen kan læses her.

Aftalen bygger på den nationale arbejdstidsaftale pfor lærere og børnehaveklasseledere å det stalige område, kaldet A21. Den nationale aftale kan læses her.