Holdning og handling Inklusion

Hovedbudskaber for god inklusion

I forbindelse med Frederiksberg Kommunes seneste inklusionsprojekter (mellemformer med mere) i køvandet på konsulentfirmatet KLK's rapport analyse af specialundervisningsområdet på Frederiksberg fra december 2020, formulerede FLF's bestyrelse i foråret 2021 en række hovedbudskaber om inklusion.

Hovedbudskaberne fungerede som et internt dokument, som især formandskabet tog udgangspunkt i i håndteringen af kommunens arbejde med især mellemformer.

Nu har vi støvet hovedbudskaberne af og gennemarbejdet dem, og vi mener, at de er så stærke, at vi lader dem være et mere formelt fundament for foreningens holdning til inklusion.

Hovedbudskaberne er drøftet og udviklet med både TR-gruppen og bestyrelsen. 

Du kan læse hovedbudskaberne for god inklusion her.