Pride 2022

Tankerne bag deltagelse

Tankerne bag vores deltagelse

Ingen skal føle sig diskrimineret i den danske skole. Hverken pga. køn, seksualitet, kønsidentitet, religion, etnicitet mm. Det er både en grundlæggende værdi og en læringsmæssig pointe: Udbyttet af undervisningen daler, hvis ikke eleverne trives.

Som lærere har vi et ansvar for, at alle elever mærker, at der er rum til dem både i hverdagen, når det gælder vores undervisning, og når der byder sig en særlig lejlighed.

Vi mener derfor, at det er oplagt at lærerne er medafsender på Pridens mangfoldighedsbudskab med fokus på kønsidentitet og seksualitet. Vi skal være med til at vise, at det kun kan være godt at være den man er – uanset hvem er For selvom vi skriver 2022, kan det stadig være skamfuldt, ensomt og svært at skille sig markant ud fra normen.  

I den danske skole er der også stor mangfoldighed blandt medarbejderne. Vores deltagelse i Priden er også en markering af og et ”shout-out” til vores kolleger, der hver dag går på arbejde og øger mangfoldigheden ved at være åbne om deres seksualitet og til dem, der vælger ikke at være åbne, hvad enten det skyldes personlige grunde eller frygt for/problemer med reaktioner fra elever, forældre og kolleger.

Alt i alt er Copenhagen Pride Parade en festlig mulighed for at skabe positiv opmærksomhed omkring skolen, mangfoldighed og lærergerningen. Vi håber, at rigtig mange har lyst til at deltage.