Om FLF Generalforsamling

2024

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling 2024

Se indkaldelse og foreløbig dagsorden her

Se generalforsamlingsfhæfte inklusiv kandidathæfte og endelig dagsorden her

Se regnskab her

Se den skriftlige beretning her

Se referat her

 

 

Generalforsamlingsmaterialer er distribueret på kredsens skoler og arbejdspladser i den 7. marts 2024.