FLF opfordrer Frederiksbergs politikere til at investere i skolen

Inklusion
FLF' s investeringskatalog indeholder solide investeringer i skolens almenområde, som skal støtte op om en inkluderende skolehverdag.

Frederiksberg Lærerforening (FLF) fremsendte den 13. maj sit investeringskatalog med forslag til investeringer til Kommunalbestyrelsens undervisningsudvalg.

Investeringerne understøtter den politiske ambition om et bredt almenområde, der rummer en elevgruppe med stor diversitet, og dermed mindske udgifterne til et dyrt specialområde.

Et stærkt almenområde har ressourcer til håndtering af de særlige behov for enkelte elever og til at til håndtering af den store gruppe af elever, hvis læring og trivsel ikke er udfordret, men selvfølgelig også skal tilgodeses i skolen. Derfor kræver et stærkt almenområde andet og mere end besparelser på specialområdet. Faktisk mener FLF, at besparelser på specialområdet uden medfølgende investeringer i almenområdet kun vil føre til øgede udgifter til specialundervisningen på længere sigt.

Med investeringskataloget opfordrer FLF en samlet kommunalbestyrelse i Frederiksberg Kommune til at investere i folkeskolens kerneopgave.

Investeringskataloget tager udgangspunkt i FLF's inklusionsundersøgelse, foretaget i november 2023, og FLF’s generalforsamlings "Udtalelse om klasselæreren" fra marts 2024.

Inklusionsundersøgelsen viser, at der stadig er store udfordringer med inklusionen på almenområdet, og at det, selvom der er fremgang på enkelte områder, samlet set ikke er blevet lettere for lærerne at have en inkluderende praksis, siden vi foretog undersøgelsen første gang i november 2021, da Frederiksberg Kommunes omstillingsprojekt netop var sat i gang.

Udtalelsen om klasselæreren viser, at behovet for handling og prioritering opleves bredt blandt lærerne og børnehaveklasseledere på Frederiksberg. De står dagligt i et pres ved at måtte foretage en uholdbar prioritering mellem arbejdet med enkelte elevers trivsel på den ene side og fagenes indhold samt fællesskabsopbyggende aktiviteter på den anden.

FLF ønsker kommunalbestyrelsen på Frederiksberg god arbejdslyst med de kommende budgetforhandlinger. Vi ser frem til gode drøftelser og samarbejde, både gennem MED-systemet og det øvrige samarbejde.

Emner

Målgruppe