FLF indgiver høringssvar om merforbrug på specialundervisnings- området

Allerede nu er der identificeret et merforbrug på kommunens specialundervisningsområde.

For at kunne holde budgettet, skal der ske en tilpasning af udgifterne indenfor undervisningsudvalgets område. Undervisningsudvalget har sat to modeller i høring hos skolebestyrelser og Børne- og Ungeområdets MED-udvalg. Du kan læse mere i referatet af undervisningsudvalgets møde den 30. januar 2023 punkt 4.

FLF har sendt sit eget høringssvar til skoleafdelingen.Du kan læse høringssvarert her.

Emner

Målgruppe