Læs AMR-gruppens åbne brev til kommunalbestyrelsen

Nyhedsbrev12 14 Banner 2
AMR-netværket sætter spot på det psykiske arbejdsmiljø på byens skoler.
I sidtse uge sendte arbejdsmiljørepræsentanterne fra skolerne på Frederiksberg åbent brev til kommunalbestyrelsen, hvori de giver udtryk for deres bekymring over deres muligheder for at handle på resultaterne af seneste APV: Høje følelsesmæssige krav samt stor arbejdsmængde og tidspres.
Uden tilførsel af ressourcer til at styrke bl.a. inklusionsområdet, mener arbejdsmiljørepræsentanterne ikke, at skolernes arbejdsmiljøgrupper kan udarbejde handleplaner, der reelt skaber positive forandringer på skolerne.
Slet ikke, når skolerne på den ene side står overfor besparelser og på den anden side skal realisere en ambitiøs vision om Fremtidens skole, som bl.a. indebærer, at flere elever end nu skal trives i den almene folkeskole.
I FLF følger vi det videre arbejde med APV’erne på skolerne.
Læs AMR'ernes åbne brev her

Emner

Målgruppe