Faglig Klub på Bülowsvej er bekymrede over besparelser

besparelser
"Vi forstår ikke, at man med den ene hånd uddeler løfter, mens man med den anden hånd fjerner forudsætningen for, at vi kan lykkes med kommunens høje ambitioner."

Udtalelse fra faglig klub på skolen ved Bülowsvej om kommende budget 2023  

Det bekymrer os, at se de mange forslag til besparelser på skoleområdet forud for årets budgetforhandlinger. 

Besparelserne kommer oveni kommunens store inklusionsindsatser, som fremover vil gøre undervisningssituationen på normalområdet mere kompleks, fordi den enkelte lærer skal tilgodese flere forskellige behov på én gang. 

Hvis besparelserne vedtages, kommer det desuden til at betyde flere elever i klasserne og færre lærere til at varetage den faglige og understøttende undervisning i en allerede presset hverdag.

Derudover dræner man specialområdet for lærerfaglighed, hvilket kan få alvorlige konsekvenser for elever med særlige behov i deres videre uddannelsesforløb. 

Samtidig giver Frederiksberg Kommune med Fremtidens Skole løfter til den enkelte elev om eksempelvis høj faglighed, fokus på trivsel og spændende undervisning.  

Vi forstår ikke, at man med den ene hånd uddeler løfter, mens man med den anden hånd fjerner forudsætningen for, at vi kan lykkes med kommunens høje ambitioner.  

Vi er dybt bekymrede for de nye besparelsesforslags betydning for vores elever. Det vil få negative konsekvenser såvel fagligt som trivselsmæssigt. 

Det er desuden foruroligende, at forvaltningen mener, at en professionel lærer kan udskiftes med en pædagog, uden det har konsekvenser for undervisningens kvalitet. 

Endelig frygter vi, at en presset folkeskole på Frederiksberg får svært ved at rekruttere og fastholde dygtige, uddannede lærere. 

Derfor siger vi: STOP BESPARELSERNE PÅ FREDERIKSBERGS FOLKESKOLER! 

Venlig hilsen faglig klub på skolen ved Bülowsvej  

 

 

Udtalelsen er vedtaget den 25. august 2022 af Faglig Klub på Skolen ved Bülowsvej.

 

Emner

Målgruppe