Om FLF Generalforsamling

2014


Materialerne til årets generalforsamling er listet herunder.

Dagsorden til generalforsamlingen kan hentes her.

Regnskab for 2013 kan læses her:
FLF's regnskab.

FLF har udarbejdet beretningen til generalforsamlingen som et årshjul der skitserer årets gang i foreningen. Her kan du hente beretningen.

Forslag til budget og kontingent samt bilag for 2014 kan læses via linket herunder. Fastlæggelse af forretningsorden for FLF's generalforsamling samt forslag til vedtægtsændringer.
GF Hæfte

Dette års generalforsamling er en valggeneralforsamling. I valghæftet kan du se, hvilke kandidater, der stiller op til FLFs bestyrelse 2014-2016.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at overveje at gå aktivt ind i det fagpolitiske arbejde. Det vil være muligt at opstille til bestyrelsen på selve generalforsamlingen. Kandidathæfte

Herunder er listen over indkomne resolutioner og udtalelser til generalforsamlingen:

En generalforsamlingsudtalelse er forsamlingens mening om et emne, en resolution er forsamlingens pålæg til foreningens politiske ledelse.

Bestyrelsen foreslår følgende resolution vedtaget:Kollektive aftaler mellem Frederiksberg Lærerforening og arbejdsgiverne er den enkeltes eneste værn mod overudnyttelse.

Bestyrelsen foreslår følgende udtalelse vedtaget :
Ledelsesret er også en ledelsespligt. Lev op til den!

Bestyrelsen foreslår følgende udtalelse vedtaget:
Skab forudsætning for kvalitet i undervisningen og for et godt arbejdsmiljø – det er to sider af samme sag!