Om FLF Generalforsamling

2013

 

Ekstraordinær generalforsamling 13. juni

Frederiksberg Lærerforening besluttede på den ekstraordinære generalforsamling torsdag den 13. juni at nedsætte det lokale kontingent. Du kan læse referatet her.


---------------------------------------------------------------

Ordinær generalforsamling 21. marts

Den ordinære generalforsamling fandt sted torsdag den 21. marts på Skolen på Nordens Plads (i hallen). Se dagsordenen ved at klikke på billedet til højre.

Generalforsamlingen var meget velbesøgt med ca. 250 deltagere, som blandt meget andet besluttede, at foreningen fremover skal hedde Frederiksberg Lærerforening. Navneændringsprocessen er sat i værk, men dele af den er noget omstændelig, hvorfor vi forventer en endelig og fuldstændig navneændring vil være trådt i kraft senest med udgangen af 2015.

Derudover blev følgende tre udtalelser vedr. konflikt og mulig lockout vedtaget:
* Udtalelse 1
* Udtalelse 2
* Udtalelse 3

Det nye politikpapir "Det mener Frederiksberg Lærerforening om..." blev også vedtaget.

De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget - de reviderede vedtægter kan læses her: Vedtægter for Frederiksberg Lærerforening

Derudover blev den forestående konflikt og lockout flittigt debatteret - vil du vide mere, kan du kontakte din TR.

Materialerne til årets generalforsamling finder du her:

Generalforsamlingshæfte - indeholder bl.a. endelig dagsorden, forretningsorden, forslag til vedtægtændringer og budget
NB - forslag til navneændring står i materialet under "indkomne forslag". Det burde retteligt have figureret som et forslag til vedtægtændringer.

Skriftlig beretning

Regnskab 

"Det mener FKF..." - den reviderede udgave som også indeholder et nyt afsnit om arbejdsmiljø


---------------------------------------------------------------------

Ekstraordinær generalforsamling 28. januar

Mandag den 28. januar kl. 17 afholdt FKF ekstraordinær generalforsamling på Skolen på Nyelandsvej. Her blev den nye lokale arbejdstidsaftale for skoleårene 13/14 og 14/15 godkendt.

Du kan læse mere om den nye arbejdstidsaftale her.