Vi slår ring om Skolen på la Cours Vej

Lc (1)

Stop tvunget skoleskifte!

Vi slår ring om Skolen på la

Cours Vej

Hvornår:

Nu på torsdag d. 10. september kl. 7.30 – 8.00. Hvor:

I Østgården

Mød op og støt kollegerene!

Hvad:

Skolebestyrelsen, lærere og børnehaveklasseledere byder på en kop kaffe, inden vi ”slår ring om skolen” i en fredelig manifestation af, at alle elever har ret til en sammenhængende skolegang.

Hvorfor:

Politikerne skal på budgetkonferencen fredag d. 11. september – lørdag d. 12. september behandle et forslag, som vil gøre Skolen på la Cours Vej til ”fødeskole” for overbygningsskolen, Tre Falke Skolen.

Hvis forslaget går igennem vil alle La Cours Vejs elever skulle flyttes til Tre Falke Skolen efter 6. klasse, uanset konsekvenserne for jeres børns faglighed og trivsel. Ved afslutningen af sidste skoleår, søgte 9 elever til Tre Falke Skolen efter 6. klasse.

Lærere og børnehaveklasseledere på Skolen på la Cours Vej bakker op om skolebestyrelsens udtalelse af d. 3. september.

Skolebestyrelsen peger blandt andet på - enhedsskolen som folkeskolens bærende element - at lærerskifte bør ske af pædagogiske, ikke strukturelle, årsager og bør sikre en sammenhængende skole-kultur - at risikoen for fagligt tab pga. logistiske udfordringer i overlevering forøges - at det beregningsmæssige grundlag for elev/klassedannelserne ikke er korrekt

Vi ved, at det for nogle elever kan være positivt med et skoleskifte undervejs i skoleforløbet. Vi ved også, at det ikke gælder for alle elever.

Tre Falke Skolen blev i 2001 bygget som et alternativt skoletilbud til kommunens største elever. Det gav eleverne og deres familier et valg om et skoleskifte. Det frie valg forsvinder, hvis forslaget vedtages. Den meget store andel af elever, som i dag vælger at forblive på LC i 7.-9. klasse, vil ikke fremadrettet have mulighed herfor, hvis forslaget vedtages.

Med ønsket om en fælles folkeskole og et fortsat tæt samarbejde mellem skole og hjem til gavn for alle børn på skolen,

Lærere og børnehaveklasseledere, forsamlet d. 8. september 2015, samt skolebestyrelsen

Emner

Målgruppe