Arbejdstidsaftalen for næste skoleår

Nu er fagfordelingen jo i fuld gang, derfor er det måske en god ide lige at genopfriske vores arbejdstidsaftale for næste skoleår.
Vi fortsætter i skoleåret 13/14 med en A08-aftale, men som du sikkert allerede ved, er det en ny udgave.
Principperne bag aftalen er de samme, men der er nogle ændringer - de væsentligste er beskrevet her:

kompetenceudvikling er ikke længere en del af faktoren, dvs. at eksempelvis arrangementer som det fælles kursus den 13. august 2012 fremover ikke kan afholdes på faktoren
- faktoren for lærere er faldet fra 2,14 til 2,10 - bl.a. som følge af ovenstående
- faktoren for bh.kl.ledere er steget fra 1,95 til 2,10 - med obligatorisk børnehaveklasse med Fælles Mål osv. er der ingen argumenter for, at bh.kl.lederne skal have en lavere faktor
- det maksimale ugentlige antal undervisningslektioner stiger fra 25 til ca. 26,5 lektioner - dvs. har man slet ingen andre opgaver, kan man have op til 26,5 lektioner pr. uge

Vi har accepteret en lavere faktor for lærerne, fordi det er tydeligt, at der er fjernet en opgave fra faktoren; nemlig kompetenceudviklingen.

Den lavere faktor betyder følgende for forberedelsestiden:
Med faktor 2,14 har man 51,3 minutters faktortid pr. lektion
Med faktor 2,10 har man 49,5 minutters faktortid pr. lektion

Du kan læse aftalen her: Arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Frederiksberg Kommune 13/14 og 14/15

Emner

Målgruppe