Når mere undervisning ikke er bedre – men bare mere!

FKF og BUPL Hovedstaden er gået sammen om en pressemeddelelse om regeringens folkeskolereform - læs den her:

Pressemeddelelse fra BUPL Hovedstaden og Frederiksberg Kommunelærerforening

Når mere undervisning ikke er bedre – men bare mere!

Med den netop fremlagte folkeskolereform skal Helle Thornings "Emil" fra 4.- 6. klasse gå i skole i 35 timer – og hans ældre kammerater i 7.-9. klasse gå i skole i 37 timer om ugen. Emils lillebror, som kun går i 2. klasse, vil sammen med sine kammerater i 0.-3. klasse få 30 undervisningstimer om ugen.

Men det er en uambitiøs reform. For mere undervisning alene er ikke svaret.

Statsministerens heldagsskole forventes at koste ml. 5 og 12 mia. kr. Det skal finansieres ved at lærerne skal undervise mere. Det betyder mindre tid til andre opgaver, bl.a. forberedelse af undervisning.

Det er Rie Solberg, lærer på Ny Hollænderskolen, ikke tilfreds med.

"Reformen lægger op til mere undervisning. Jeg vil gerne bruge mere tid sammen med eleverne. Men det skal være kvalitetstid. Jo mindre tid til forberedelse, jo dårligere bliver kvaliteten af undervisningen. Det er helt sikkert, at flere timer i sig selv ikke skaber en bedre skolegang. Det gør det derimod, hvis timerne er grundigt forberedt, så jeg kan lave spændende og meningsfuld undervisning, som tilgodeser den enkelte elevs behov - hver dag i hver eneste time. Med reformen risikerer jeg at køre bagdel- til-bænk-undervisning for alle elever hele tiden. Det er demotiverende for eleverne", udtaler Rie Soelberg.

Hun bakkes op af Ane Søegaard, formand for Frederiksberg Kommunelærerforening:

"Regeringens ambition om, at alle elever skal blive så dygtige, som de overhovedet kan er god. Den ambition deler vi som lærere med regeringen. Men god undervisning kræver forberedelse, også som lærer. Hvis kirurgen og sygeplejersken bruger al deres arbejdstid på at operere – og ikke sikrer sig at instrumenterne er steriliserede – ja, så lykkes operationen måske, men patienten dør alligevel. Så uambitiøse må regeringen ikke være på elevernes vegne", siger Ane Søegaard.

På Frederiksberg får alle elever det vejledende timetal. Det er nødvendigt for at kunne nå de faglige mål. Som en del af budget 2013 vil eleverne næste skoleår få en lektion mere fra 3. – 9. klasse. Lærerne advarede allerede ved indgåelse af det kommunens "partnerskab med KL om lærernes arbejdstid" i foråret om, den ensidige fokus på kvantitet – ikke kvalitet – på de frederiksbergske folkeskoler.

"Kommunalbestyrelsen har besluttet at give eleverne en længere skoledag for de samme penge. Det har ikke væres vores ønske at bruge kommunens sparsomme midler på noget, som vi ved ikke Frederiksberg fredag 7/12-12

Frederiksberg fredag 7/12-12

giver bedre undervisning, men bare mere undervisning. Vi ved fra omfattende forskning1, at det, der virker, er engagerede og veluddannede lærere. Læreren er den største, enkeltstående faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Og man får ikke engagement ved at udpine og mistro lærerne. Og så er der jo det særlige forhold ved heldagsskoler og udvidet timetal, at også børn har behov for fritid", fortæller Anja Hyldgaard Løgtholt, næstformand i Frederiksberg Kommunelærerforening og formand for Frederiksberg Kommunes Fællespædagogiske Råd.

", fortæller Anja Hyldgaard Løgtholt, næstformand i Frederiksberg Kommunelærerforening og formand for Frederiksberg Kommunes Fællespædagogiske Råd.

1 Anja Hyldgaard Løgtholt refererer her til den hidtil største, internationale forskning og analyse af undervisning nogensinde, nemlig Clearingshouse-rapporten fra 2008, hvoraf det bl.a. fremgår at "Lærere, der har forberedt alternative tilgange og forklaringer i tilknytning til undervisningens indhold, bidrager til øget elevlæring. Lærere, der i valg af undervisningsmetoder er ledet af, om de muliggør hensyntagen til elevforudsætninger og -interesser, bidrager til øget elevlæring."

Og det er en holdning, som deles af pædagogerne:

"Folkeskolereformens forslag om en udvidelse af skoledagen risikerer at tørlægge det pædagogiske frirum, børnene finder i SFO’er og klubber, hvor der er pædagoger – eksperter i relationer – der har faglig indsigt og forstand på børne- og ungelivet, og som kan guide børn og unge til fællesskab, demokrati og ansvar overfor sig selv og hinanden", forklarer Nina Hemmingsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

forklarer Nina Hemmingsen, faglig sekretær i BUPL Hovedstaden.

"SFO’er og klubber sikrer i dag, at alle børn får gode muligheder for at udvikle de kompetencer, de skal bruge nu og som voksne, fx nysgerrighed, kreativitet, gåpåmod, selvtillid og samarbejdsevner – kompetencer der for alt i verden ikke må negligeres. De opgaver sikrer regeringens folkeskolereform ikke", slutter faglig sekretær i BUPL Hovedstaden, Nina Hemmingsen.

slutter faglig sekretær i BUPL Hovedstaden, Nina Hemmingsen.

Spørgsmål kan stiles til formand for Frederiksberg Kommunelærerforening, Ane Søegaard på tlf. 51 26 20 66 og/eller til Nina Hemmingsen, faglig sekretrær i BUPL Hovedstaden på 23 32 32 78

Emner

Målgruppe